OPERAČNÍ PROGRAM – PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Cílem projektu bylo získání softwarového řešení na klíč pro správu agendy v oblasti lidských zdrojů. Pomocí tohoto informačního systému je možné efektivně řídit celý proces pracovního náboru potencionálních kandidátů od prvního pohovoru až po podepsání pracovní smlouvy, a to včetně evidence potřebných dokumentů a přehledových reportů. Celý vývoj byl řešen v rámci projektu JobSystem (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009840) a to v dotačním programu Inovační vouchery (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), který je spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie.